follow me Alexa.

Alexa.

I'm 19 and I live in Hungary. :)

(via szennyezettvilag)

!!✌

(via hercegnokiralyno)

(via csak-boldog-akarok-lenni)

Tudod kik az igaz barátok? Akik még szakadó esőben is találkoznak, mert kurvára hiányoznak egymásnak. Ezek az igaz barátok. A többi egy rakás szar.

243.Az idő telik es mi nem beszélünk.

(Source: azt-mondtad-orokke, via nyirkospetra)

'Csak abban csalódhatsz akitől vártál is valamit..'

(Source: nikolisten-to-your-heart, via whoreible-things)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter